ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΙΑΤΡΕΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΑΙΔΟ-ΩΡΛ

ΑΥΤΙ (ΟΥΣ)

ΜΥΤΗ (ΡΙΣ)

ΛΑΡΥΓΓΑΣ

ΡΟΧΑΛΗΤΟ

ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΙΛΙΓΓΟΣ-ΖΑΛΗ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΗ-ΤΡΑΧΗΛΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΤΟΣ
Χειρουγος ΩΡΛ-ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Παρακάτω αναφέρονται μόνο οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Οι παρουσιάσεις και λοιπές δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων δεν αναφέρονται κυρίως για λόγους οικονομίας χώρου

Σε περιοδικά του pubmed/medline
 1. Karatzanis A, Trompoukis C, Vlastos I, Velegrakis G. On the history of modern tonsillectomy: the contribution of Nikolaos Taptas. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011 Nov;268(11):1687-9.
 2. Vlastos IM, M. Houlakis, D. Kandiloros, L. Manolopoulos, E. Ferekidis, I Yiotakis. Adenoidectomy plus ventilation tubes’ insertion vs adenoidectomy plus myringotomy in OSAS children. J Laryngol Otol. 2011 Mar;125(3):274-8
 3. Vlastos IM, Hajiioannou JK. Clinical practice Diagnosis and treatment of childhood snoring. Eur. J. Pediatr Eur J Pediatr. 2010 Mar;169(3):261-7
 4. Vlastos IM, Helmis G, Athanasopoulos I, Houlakis M. Acute mastoiditis complicated with bezold abscess, sigmoid sinus thrombosis and occipital osteomyelitis in a child. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2010 Jul;14(7):635-8
 5. Vlastos IM, Koudoumnakis E, Houlakis M, Nasika M, Griva M, Stylogianni E. Cleft lip and palate treatment of 530 children over a decade in a single centre. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009 Jul;73(7):993-7
 6. Vlastos IM, Kandiloros D, Manolopoulos L, Ferekidis E, Yiotakis I: Quality of life in children with chronic suppurative otitis media with or without cholesteatoma. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009 Mar;73(3):363-9.
 7. Vlastos IM, Parpounas K, Economides J, Helmis G, Koudoumnakis E, Houlakis M. Tonsillectomy versus tonsillotomy performed with scissors in children with tonsillar hypertrophy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. Jun;72(6):857-63. 2008
 8. Vlastos IM, Hajiioannou J, Houlakis M. Otitis media with effusion: what the parents want to know. J Laryngol Otol. 2007 Mar 13:1-4
 9. Vlastos IM, Athanasopoulos I, Economides J, Parpounas K, Houlakis M Outpatient cold knife tonsillectomy in toddlers with obstructive sleep disordered breathing. B-ENT. 2010;6(4):245-50.
 10. Gkouskou KK, Vlastos IM, Hajioannou I, Hatzaki I, Houlakis M, Fragkiadakis G. Dietary habits of preschool aged children with tonsillar hypertrophy, pre- and post-operatively. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2010 Dec;14(12):1025-30
 11. Αthanasopoulos Ι., Naxakis S., Vlastos IM., Mastronikolis N., Giannakenas C., Vassilakos P, Goumas P. Is mucociliary transport velocity related to symptoms in chronic rhinosinusitis patients? Hell J Nucl Med 2008, 11 (1): 30-32
 12. Vlastos IM, Athanasopoulos I, Mastronikolis N, Naxakis S.,  Goumas P. Impaired mucociliary clearance in allergic rhinitis patients is related to a predisposition to rhinosinusitis. Ear Nose Throat J. 2009 April;88(4):E17
 13. Gkouskou K, Markaki A, Vasilaki M, Roidis A, Vlastos I. Quality of nutritional information on the Internet in health and disease. Hippokratia 2011, 15, 4: 304-307
 14. Naxakis S, Athanasopoulos I, Vlastos IM, Vassilakos P, Goumas P. Evaluation of nasal mucociliary clearance after medical or surgical treatment of chronic rhinosinusitis. Eur Arch Otorhinolaryngol (2009) 266:1423–1426
 15. Vlastos IM, Mpatistakis AG, Gkouskou KK. Health needs in rural areas and the efficacy and cost-effectiveness of doctors and nurses. Aust J Rural Health. 2005 Dec;13(6):359-63
 16. Koudoumnakis E, Vlastos IM, Parpounas K, Houlakis M. Two flap palatoplasty: description of the surgical technique and reporting on results of a single center.  Ear Nose Throat J. 2012 Mar;91(3):E33-7
 17. Parpounas K, Bouka K, Athanasopoulos J, Lamprou M, Helmis G, Vlastos IM. Acute mastoiditis in a newborn with aural atresia.Case Report Otolaryngol. 2012;2012:459293. doi: 10.1155/2012/459293. Epub 2012 Aug 7

 18. Prokopakis E, Vlastos IM, Tsagournisakis M, Christodoulou P, Kawauchi H, Velegrakis G. Canalith Repositioning Procedures among 965 Patients with Benign Paroxysmal Positional Vertigo. Audiol Neurootol. 2012 Nov 6;18(2):83-88.

 19. Prokopakis E, Vlastos I, Pant H, Ferguson BJ. Chronic rhinosinusitis: observation or treatment. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2013 Feb;13(1):31-6.

Σε περιοδικά εκτός pubmed

 1. Vlastos I, Karatzanis A, Panagiotaki E, Velegrakis S, Hatzakis N, Velegrakis G. Melanomas of the nose and paranasal sinuses. Report of three cases and literature review. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 44, April - June - July 2011, pages 33-36
 2. Vlastos IM, Fragiadaki E, Vlastos S, Gkouskou K: Quality Of Life In Patients Who Refuse Surgical Repair Of Inguinal Hernia: The Internet Journal of Surgery. 2007; Volume 11, Number 2
 3. Hajiioannou JK, Vlastos I, Lachanas V, Kyrmizakis D: Giant Pleomorphic Adenoma of Parotis: The Internet Journal of Otorhinolaryngology. 2006; Volume 4, Number 2
 4. Karatsis P, Fragiadaki E, Spiraki C, Seremeti C, Haniotis V, Vlastos I: Palpable Breast Lesion As Initial Manifestation Of Disseminated Renal Cell Carcinoma: The Internet Journal of Surgery. 2006; Volume 8, Number 2
 5. Βλαστός I, Καρατζάνης A, Βελεγράκης Σ,  Λαγουδιανάκης Γ, Χατζάκης Ν, Βελεγράκης Γ. Η σωστή ενημέρωση της κοινότητας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εισρόφησης ξένου σώματος και την ανάγκη διενέργειας άκαμπτης βρογχοσκόπησης στα παιδιά. Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery Issue 40, April - May - June 2010, pages 33-35
 6. Hajiioannou J, Vlastos IM, Fraidaki P, Frountzos G, Bizakis J. Septic Cavernous Sinus Thrombosis in an Immunocompromised Patient Causing Bilateral Ophthalmoplegia: Case Report and Literature Review. Journal of Otolaryngology-Head & Neck Surgery, Vol 37, No 4 (August), 2008: pp E120–E122

 

Κεφάλαια σε βιβλία

26. Vlastos IM and Hajiioannou J. Snoring in Children: Controversies in Diagnosis and Treatment.In Snoring: Causes, Diagnosis and Treatment. NovaPublishers 2010
27. Hajiioannou J, Vlastos I, Kyrmizakis D, Bizakis J Rare Nasal Malignancies: Lymphoepithiliomas, Primary Non-Hodgkin Lymphomas and Mixed Tumours. Diagnostic and Treatment Challenges. In Nose and Viral Cancer: Etiology, Pathogenesis and Treatment. NovaPublishers 2010
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΑΙΔΟ-ΩΡΛ
ΑΥΤΙ (ΟΥΣ)
ΜΥΤΗ (ΡΙΣ)
ΛΑΡΥΓΓΑΣ
ΡΟΧΑΛΗΤΟ
ΑΛΛΕΡΓΙΑ
ΙΛΙΓΓΟΣ-ΖΑΛΗ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΗ-ΤΡΑΧΗΛΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ